poniedziałek, 14 kwietnia 2008

INTERAKCJE 2008


Zapraszamy

12 maja 2008r. o godzinie 18.oo
na Ceremonię Otwarcia
Jubileuszowego X Międzynarodowego Festiwalu Sztuki INTERAKCJE
w Ośrodku Działań Artystycznych Galeria OFF
ul. Dąbrowskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim

w dniach 13-16 maja, od godziny 17.oo
na performance zaproszonych artystów
w Ośrodku Działań Artystycznych... i gdzie indziej

16 maja 2008r. po ostatnim performance
na Ceremonię Zakończenia

w związku z jubileuszem 14 maja 2008r. o godzinie 12.00

rozpocznie się
AKCJA POD EUROPĄ
działanie interakcyjne pod byłą restauracją EUROPA

W pozostałe dni od godz. 12.oo w Ośrodku Działań Artystycznych GALERIA OFF trwał będzie nieustający panel dyskusyjny na tematy związane ze sztuką najnowszą.
O zmianach w programie informować będziemy na bieżąco.


MIEJSCA

8-10 maja

11 maja
12-16 maja

11 maja
17 maja
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
Galeria Działań w Warszawie
Ośrodek Działań Artystycznych GALERIA OFF w Piotrkowie Trybunalskim
Galeria Patio WSHE w Łodzi
Kraków

PROGRAM
Warszawa

8-10 maja

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski RÓŻNICE-INTERAKCJE


8 maja

Esther Ferrer (Francja)
Inari Virmakoski (Finlandia)
Janusz Bałdyga (Polska)
Chumpon Apisuk (Tajlandia)
Sedzia Główny (Polska)
Jiri Suruvka (Czechy)

9 maja

Grupa Restauracja Europa (Polska)
Balint Szambathy (Węgry)
Valentin Torrens (Hiszpania)
Artur Tajber (Polska)
Nicola Frangione (Włochy)
Boris Nieslony (Niemcy)

10 maja

Roddy Hunter (Wlk. Brytania)
Sakiko Yamaoka (Japonia)
Ryszard Piegza (Francja)
Michel Giroud (Francja)
Seiji Shimoda (Japonia)
Adina Bar–On (Izrael)
Myriam Laplante (Bangladesz/Włochy)
Jan Świdzinski (Polska)

Warszawa
11 maja
Galeria Działań


Piotrków Trybunalski
12-16 maja
Ośrodek Działań Artystycznych
"Galeria OFF"

12 maja

Janusz Bałdyga (Polska)
Adina Bar-on (Izrael)
Pekka Luhta (Finlandia)
Max Horde (Francja)
Fredo Ojda (Polska)
Balint Szambathy (Węgry)

13 maja
Anna Kuczyńska (Polska)
Viktor Pietrov (Białoruś)
Inari Virmakoski (Finlandia)
Nicola Frangione (Włochy)
Peter Grzybowski (USA)
Sakiko Yamaoka (Japonia)
Lefcadio Mortimer (Francja)

14 maja

Władysław Każmierczak & Ewa Rybska (Polska)
Uto Gusztav (Rumunia)
Myriam Laplante (Bangladesz/Włochy)
Boris Nieslony (Niemcy)
Seiji Shimoda (Japonia)
Zygmunt Piotroski (Polska)

15 maja

Bruce Barber (Kanada)
Angel Pastor (Hiszpania)
Artur Tajber (Polska)
Valentin Torrens (Hiszpania)
Jiri Suruvka (Czechy)
Josef R. Juhasz (Słowacja)
Dariusz Fodczuk (Polska)
Michel Giroud (Francja)

16 maja

Chumpon Apisuk (Tajlandia)
Charles Dreyfus (Francja)
Krzysztof Zarębski (USA)
Przemysław Kwiek (Polska)
Ryszard Piegza (Francja)
Grupa Restauracja Europa (Polska)
Jan Świdziński (Polska)

Kraków

17 maja

Władysław Kaźmierczak (Polska) Jiri Suruvka (Czechy) Sakiko Yamaoka (Japonia) Gusztav Uto (Węgry)


PATRONAT HONOROWY

Marek Mazur - Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
Krzysztof Chojniak - Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" w Piotrkowie Trybunalskim
Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

WSPÓŁORGANIZATORZY
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski - Warszawa
Galeria Działań - Warszawa
Galeria Patio WSHE - Łódź

MECENAT
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
INTERAKCJE 2008 invitation

INVITATION

may 12, 2008r. o 18.oo
Opening Ceremony
of Jubilee X International Art Festival INTERAKCJE
in Ośrodek Działań Artystycznych Galeria OFF (Artistic Actions Center Galeria OFF)
ul. Dąbrowskiego 5, Piotrków Trybunalskim

may 13-16, starting at 17.oo
performances of invited artists
in Ośrodek Działań Artystycznych
(Artistic Actions Center Galeria OFF)... and elswhere

may 16, 2008r. after the last performance
Ending Ceremony

in connection to jubilee - may 14, 2008r. at 12.00

will start
AKCJA POD EUROPĄ (Next to Europe Action)
performative interaction next to former EUROPA restaurant

In other days starting at 12.oo in
Artistic Actions Center Galeria OFF we will run continual disscussion panel on topics related to newest arts.
We will inform about program changes when they happen.


PLACES OF FESTIVAL

8-10 maja

11 maja
12-16 maja

11 maja
17 maja
Center of Moder Art Zamek Ujazdowski w Warszawie
Galelery Działań w Warszawie
Artistic Actions Center GALERIA OFF in Piotrków Trybunalski
Gallery Patio WSHE in Łódź
Kraków

PROGRAM
Warszawa

8-10 maja

Center Of Modern Art Zamek Ujazdowski RÓŻNICE-INTERAKCJE


8 maja

Esther Ferrer (France)
Inari Virmakoski (Finland)
Janusz Bałdyga (Poland)
Chumpon Apisuk (Thailand)
Sedzia Główny (Poland)
Jiri Suruvka (Czech Republic)

9 maja

Grupa Restauracja Europa (Poland)
Balint Szambathy (Hungary)
Valentin Torrens (Spain)
Artur Tajber (Poland)
Nicola Frangione (Italy)
Boris Nieslony (Germany)

10 maja

Roddy Hunter (Great Britain)
Sakiko Yamaoka (Japan)
Ryszard Piegza (France)
Michel Giroud (France)
Seiji Shimoda (Japan)
Adina Bar–On (Izrael)
Myriam Laplante (Bangladesh/Italy)
Jan Świdzinski (Poland)

Warszawa
11 maja
Galeria Działań


Piotrków Trybunalski
12-16 maja
Artistic Actions Center
"Galeria OFF"

12 maja

Janusz Bałdyga (Poland)
Adina Bar-on (Izrael)
Pekka Luhta (Finland)
Max Horde (France)
Fredo Ojda (Poland)
Balint Szambathy (Hungary)

13 maja
Anna Kuczyńska (Poland)
Viktor Pietrov (Belarus)
Inari Virmakoski (Finland)
Nicola Frangione (Italy)
Peter Grzybowski (USA)
Sakiko Yamaoka (Japan)
Lefcadio Mortimer (France)

14 maja

Władysław Każmierczak & Ewa Rybska (Polanf)
Uto Gusztav (Romania)
Myriam Laplante (Bangladesh/Italy
Boris Nieslony (Germany)
Seiji Shimoda (Japan)
Zygmunt Piotroski (Poland)

15 maja

Bruce Barber (Canada)
Angel Pastor (Spain)
Artur Tajber (Poland)
Valentin Torrens (Spain)
Jiri Suruvka (CzechRepublic)
Josef R. Juhasz (
Slovakia)
Dariusz Fodczuk (Poland)
Michel Giroud (France)

16 maja

Chumpon Apisuk (Thailand)
Charles Dreyfus (France)
Krzysztof Zarębski (USA)
Przemysław Kwiek (Poland)
Ryszard Piegza (France)
Grupa Restauracja Europa (Poland)
Jan Świdziński (Poland)

Kraków

17 maja

Władysław Kaźmierczak (Poland)
Jiri Suruvka (Czech Republic)
Sakiko Yamaoka (Japan)
Gusztav Uto (Hungary)


PATRONAGE OF HONOUR

Marek Mazur - Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
Krzysztof Chojniak - President of City Piotrków Trybunalski

ORGANIZERS

Assosiation of Artistic Actions "Galeria OFF" in Piotrków Trybunalski
City Hall in Piotrków Trybunalski

CO-ORGANIZERS
Center of Modern Art Zamek Ujazdowski - Warszawa
Gallery Działań - Warszawa
Gallery Patio WSHE - Łódź

PATRONAGE
Polish Ministry of Culture and National Heritage