wtorek, 30 września 2008

Interwencja Artystyczna "SZEWSKA"

26 września 2008r. odbyła się Interwencja Artystyczna "SZEWSKA". Na odnowionej ulicy Szewskiej na piotrkowskiej starówce, można było zobaczyć wystawę fotografii piotrkowskich fotografów, posłuchać jam session w wykonaniu Stowarzyszenia Degress i Tomasza Toszka, zobaczyć performance Grupy Artystycznej RESTAURACJA EUROPA, oraz grupy MASS EFFECT z Tomaszowa, spróbować dań przygotowanych przez Gospodę "U Szwejka", a także świetnie się bawić w niepowtarzalnej atmosferze.


Na wystawie swoje fotografie zaprezentowali: Agnieszka Pisarek, Anna Błaszczyk, Jarosław Szawłowski, Jurek Jaszkowski, Karolina Kułak, Marcin Kiełkiewicz, Mariusz "Marchewa" Marchlewicz, Mariusz Kołodziejczyk, Olgierda Nowakowska, Piotr Piątek, Remigiusz Jędrych, Grupa Artystyczna RESTAURACJA EUROPA, Piotr Gajda, Szymon Greszko, Szymon Iznerowicz, Tomasz Żerkowski.

fot.: Karolina Kułak

poniedziałek, 22 września 2008

Interwencja Artystyczna "SZEWSKA"

Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF"
Piotrkowskie Stowarzyszenie Jazzowe "Degress"
Gospoda "U Szwejka"
Firma Perfect Vision
Apteka Victoria
Właściciele lokali handlowych przy ul. Szewskiej

zapraszają na
Interwencję Artystyczną "SZEWSKA"
poświęconą pamięci Richarda Wrighta

która odbędzie się 26 września (piątek) 2008r.
od godziny 20:00
na ulicy Szewskiej

W programie:
-Galeria fotografii
-Street jam session
-Performansy
-Dodatki gastronomiczne

czwartek, 11 września 2008

A Space for Live Art/Przestrzeń dla sztuki żywej

Przestrzeń dla sztuki żywej  

Projekt dofinansowany z programu Komisji Europejskiej Kultura 2007-2013

“Sztuka żywa” – jest niezależną dyscypliną i praktyką artystyczną, przyjmowaną na podstawie teorii i określonej historii. „Sztuka żywa” poprzez niezrozumienie pojęcia często traktowana jest jako nowy kierunek w sztuce współczesnej. Natomiast jej historia sięga do pierwszych futurystycznych i dadaistycznych happeningów mających miejsce u schyłku modernizmu, mimo tego, że termin „live art” nie zaczął istnieć od lat 60 ubiegłego wieku. Natomiast od tego czasu nowe formy „sztuki żywej” objawiły się na arenie międzynarodowej. Tamte, co bardziej wyrafinowane formy działalności artystycznej, przyjmowały na siebie kwestie dotyczące postmodernizmu i używania nowych technologii. Termin „sztuka żywa” obejmuje wiele różnych form i praktyk artystycznych. Określana jest wpływami wywodzącymi się z produkcji teatralnych, tanecznych, operowych oraz w ogromnym stopniu ze sztuk plastycznych. Dziś ten termin przede wszystkim kojarzony jest  ze sztuką performance. Drogi jakimi ta forma sztuki zmierza, wychodząc poza formalne ograniczenia większości  istniejących form , prowadzi do wyboru teoretycznych interpretacji. Spowodowało to ustalenie własnych znaków i systematyki.  Pomimo „nowinek” wprowadzanych przez tą dyscyplinę, jej aspektów sensualnych,  wydaje się być  niedostatecznie doceniana i identyfikowana w europejskim nurcie sztuki współczesnej.

By wypełnić tę lukę i wzmocnić pozycję różnych form „sztuki żywej’ w Europie, 8 jednostek działających na międzynarodowej arenie nawiązało współpracę partnerską w celu zrealizowania projektu europejskiego pod nazwą „Przestrzeń dla sztuki żywej”. Celem projektu jest rozszerzenie przestrzeni i wzmocnienie roli nowych form sztuki żywej w Europie.  Bazą projektu jest  doświadczenie zdobyte przez 3 partnerów, którzy zrealizowali stosowny projekt w ramach programu Kultura 2000. Ta baza jest teraz rozbudowywana przez włączenie do projektu  kolejnych 5 partnerów, którzy pomogą stworzyć warunki mające na celu rozszerzenie działalności artystycznej na europejskim poziomie.

Zaplanowany projekt realizowany będzie przez 5 lat. Oparty jest na realizacji 8 corocznych międzynarodowych wydarzeń artystycznych, w 8 różnych europejskich miastach. Przyjmuje się, że 5-letni czas trwania projektu będzie wystarczający by wzmocnić rozwój prowadzonej niezależnie działalności oraz, co równie istotne, „live art” trwale zakorzeni się w europejskim kulturalnym krajobrazie.

Każdy z 8 partnerów proponuje różne formy współpracy i wymiany. Realizowane będą: międzynarodowe  prezentacje sztuki realizowane w formie festiwali, wspólne produkcje, propozycje pobytowe, sympozja, inicjatywy analityczne w formie kolokwiów, wykładów, seminariów i warsztatów, rozpowszechnianie informacji, spotkania teoretyczne, dokumentację obejmującą całość prowadzonej działalności stworzoną przez grupę krytyków i teoretyków sztuki.

Te wszystkie elementy decydować będą o kompleksowym i zróżnicowanym podejściu do tematu o jakości merytorycznej projektu.

Partnerzy realizujący projekt:

Stowarzyszenie Działań Artystycznych “Galeria Off”  - Piotrkow Trybunalski 
Les Halles de Schaerbeek asbl - Bruksela  (Belgia)  (koordynator projektu)
New Moves International Ltd - Hamilton (Szkocja)
Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH - Hamburg –(Niemcy)
Asociacion Accion!Mad - Madryt (Hiszpania)
Drustvo Mesto Zensk - Lubljana (Słowenia) 
Anti Festival - Kuopio (Finlandia) 
Les Nouvelles Subsistances - Lyon  (Francja) 

Festiwale

ANTIFESTIVAL - Kuopio, Finlandia, 25 - 28 wrzesień 2008, www.antifestival.com
CITY OF WOMEN - Ljubljana, Słowenia, 9 - 17 październik 2008, www.cityofwomen.org 
ACCIÓN!08MAD - Madrid, Hiszpania, 6 - 28 listopad 2008, www.accionmad.org 
NEW TERRITORIES – Glasgow, Szkocja, 11 luty –21 marzec2009, www.newmoves.co.uk 
TROUBLE – Bruksela, Belgia, 23 - 26 kwiecień 2009, www.halles.be
INTERAKCJE - Piotrkow Trybunalski, Polska, 11 - 15 maj 2009, www.galeriaoff.pl
PANORAMA – Hamburg, Niemcy, 15 - 24 maj 2009, www.kampnagel.de
LES SUBSISTANCES – Lyon, Francja, przez cały sezon, www.les-subs.com

środa, 10 września 2008

A Space for Live Art / Un espace pour la performance

A Space for Live Art

Live art, an artistic discipline that “defies all definition”, is experiencing a remarkable renewal, it is, however, still little known to the world at large. To bridge this gap and strengthen the position of new forms of live art in Europe, eight cultural structures have come together as partners in a five-year European project entitled “A space for live art”. Through each partner’s programming and the different forms of exchange – co-productions, dissemination, residences, international symposia – the diversity of the artistic approaches will be highlighted.

Meetings on theory and practice, the constitution of a critical corpus written by professionals and documentation of projects in sound and/or images will strengthen the reflexive and documentary aspect of live art. There will also be room for mediation and transmission, through an infiltration of the public area and a teaching strand, in particular in art schools where young talent will be encouraged.

ACCIÓN!08MAD - Madrid, Spain, 6 - 28 November 2008, www.accionmad.org
ANTIFESTIVAL - Kuopio, Finland, 25 - 28 September 2008, www.antifestival.com
CITY OF WOMEN - Ljubljana, Slovenia, 9 - 17 October 2008, www.cityofwomen.org
INTERAKCJE - Piotrkow Trybunalski, Poland, 11 - 15 May 2009, www.galeriaoff.pl
LES SUBSISTANCES – Lyon, France, throughout the season, www.les-subs.com
NEW TERRITORIES – Glasgow, UK, 11 February –21 March 2009, www.newmoves.co.uk
PANORAMA – Hamburg, Germany, 15 - 24 May 2009, www.kampnagel.de
TROUBLE – Brussels, Belgium, 23 - 26 April 2009, www.halles.be
With the support of the Cultural Programme 2007-2013 of the European Commission. Un espace pour la performance

La performance, discipline artistique qui résiste a toute définition, connaît un remarquable renouveau depuis quelques années. Et pourtant, elle reste peu connue du grand public. Afin de pallier cette méconnaissance et conforter la place dévolue aux nouvelles formes de performance en Europe, huit structures et lieux se sont associés dans le cadre d’un projet européen d’une durée de cinq ans, intitulé Un espace pour la performance.

A travers la programmation de chaque partenaire et les différentes formes d’échanges mises en place -coproductions, diffusion, résidences, colloques internationaux-, c’est la diversité des approches artistiques qui est ici mise en exergue. Des rendez-vous théoriques, la constitution par des professionnels d’un corpus critique ainsi que la documentation des projets en son et/ou en images viendront renforcer l’aspect réflexif et documentaire a propos de la performance. Place aussi a la médiation et a la transmission, via l’infiltration et l’occupation de l’espace public et un volet pédagogique, notamment par des collaorations avec les écoles d’art ou les jeunes talents seront encouragés.

ANTIFESTIVAL / Kuopio - Finlande, du 25 au 28 septembre 2008, www.antifestival.com
LES SUBSISTANCES / Lyon – France, a travers toute la saison, www.les-subs.com
CITY OF WOMEN / Ljubljana – Slovénie, du 9 au 17 octobre 2008, www.cityofwomen.org
ACCIÓN!08MAD / Madrid – Espagne, du 6 au 28 novembre 2008, www.accionmad.org
NEW TERRITORIES / Glasgow – Grande-Bretagne, du 11 au 21 mars 2009, www.newmoves.co.uk
TROUBLE / Bruxelles – Belgique, du 23 au 26 avril 2009, www.halles.be
INTERAKCJE / Piotrkow Trybunalski – Pologne, du 11 au 15 mai 2009, www.galeriaoff.pl
PANORAMA / Hambourg – Allemagne, du 15 au 24 mai 2009, www.kampnagel.de
Avec le soutien du programme Culture 2007-20013 de la Commission européenne.