czwartek, 11 września 2008

A Space for Live Art/Przestrzeń dla sztuki żywej

Przestrzeń dla sztuki żywej  

Projekt dofinansowany z programu Komisji Europejskiej Kultura 2007-2013

“Sztuka żywa” – jest niezależną dyscypliną i praktyką artystyczną, przyjmowaną na podstawie teorii i określonej historii. „Sztuka żywa” poprzez niezrozumienie pojęcia często traktowana jest jako nowy kierunek w sztuce współczesnej. Natomiast jej historia sięga do pierwszych futurystycznych i dadaistycznych happeningów mających miejsce u schyłku modernizmu, mimo tego, że termin „live art” nie zaczął istnieć od lat 60 ubiegłego wieku. Natomiast od tego czasu nowe formy „sztuki żywej” objawiły się na arenie międzynarodowej. Tamte, co bardziej wyrafinowane formy działalności artystycznej, przyjmowały na siebie kwestie dotyczące postmodernizmu i używania nowych technologii. Termin „sztuka żywa” obejmuje wiele różnych form i praktyk artystycznych. Określana jest wpływami wywodzącymi się z produkcji teatralnych, tanecznych, operowych oraz w ogromnym stopniu ze sztuk plastycznych. Dziś ten termin przede wszystkim kojarzony jest  ze sztuką performance. Drogi jakimi ta forma sztuki zmierza, wychodząc poza formalne ograniczenia większości  istniejących form , prowadzi do wyboru teoretycznych interpretacji. Spowodowało to ustalenie własnych znaków i systematyki.  Pomimo „nowinek” wprowadzanych przez tą dyscyplinę, jej aspektów sensualnych,  wydaje się być  niedostatecznie doceniana i identyfikowana w europejskim nurcie sztuki współczesnej.

By wypełnić tę lukę i wzmocnić pozycję różnych form „sztuki żywej’ w Europie, 8 jednostek działających na międzynarodowej arenie nawiązało współpracę partnerską w celu zrealizowania projektu europejskiego pod nazwą „Przestrzeń dla sztuki żywej”. Celem projektu jest rozszerzenie przestrzeni i wzmocnienie roli nowych form sztuki żywej w Europie.  Bazą projektu jest  doświadczenie zdobyte przez 3 partnerów, którzy zrealizowali stosowny projekt w ramach programu Kultura 2000. Ta baza jest teraz rozbudowywana przez włączenie do projektu  kolejnych 5 partnerów, którzy pomogą stworzyć warunki mające na celu rozszerzenie działalności artystycznej na europejskim poziomie.

Zaplanowany projekt realizowany będzie przez 5 lat. Oparty jest na realizacji 8 corocznych międzynarodowych wydarzeń artystycznych, w 8 różnych europejskich miastach. Przyjmuje się, że 5-letni czas trwania projektu będzie wystarczający by wzmocnić rozwój prowadzonej niezależnie działalności oraz, co równie istotne, „live art” trwale zakorzeni się w europejskim kulturalnym krajobrazie.

Każdy z 8 partnerów proponuje różne formy współpracy i wymiany. Realizowane będą: międzynarodowe  prezentacje sztuki realizowane w formie festiwali, wspólne produkcje, propozycje pobytowe, sympozja, inicjatywy analityczne w formie kolokwiów, wykładów, seminariów i warsztatów, rozpowszechnianie informacji, spotkania teoretyczne, dokumentację obejmującą całość prowadzonej działalności stworzoną przez grupę krytyków i teoretyków sztuki.

Te wszystkie elementy decydować będą o kompleksowym i zróżnicowanym podejściu do tematu o jakości merytorycznej projektu.

Partnerzy realizujący projekt:

Stowarzyszenie Działań Artystycznych “Galeria Off”  - Piotrkow Trybunalski 
Les Halles de Schaerbeek asbl - Bruksela  (Belgia)  (koordynator projektu)
New Moves International Ltd - Hamilton (Szkocja)
Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH - Hamburg –(Niemcy)
Asociacion Accion!Mad - Madryt (Hiszpania)
Drustvo Mesto Zensk - Lubljana (Słowenia) 
Anti Festival - Kuopio (Finlandia) 
Les Nouvelles Subsistances - Lyon  (Francja) 

Festiwale

ANTIFESTIVAL - Kuopio, Finlandia, 25 - 28 wrzesień 2008, www.antifestival.com
CITY OF WOMEN - Ljubljana, Słowenia, 9 - 17 październik 2008, www.cityofwomen.org 
ACCIÓN!08MAD - Madrid, Hiszpania, 6 - 28 listopad 2008, www.accionmad.org 
NEW TERRITORIES – Glasgow, Szkocja, 11 luty –21 marzec2009, www.newmoves.co.uk 
TROUBLE – Bruksela, Belgia, 23 - 26 kwiecień 2009, www.halles.be
INTERAKCJE - Piotrkow Trybunalski, Polska, 11 - 15 maj 2009, www.galeriaoff.pl
PANORAMA – Hamburg, Niemcy, 15 - 24 maj 2009, www.kampnagel.de
LES SUBSISTANCES – Lyon, Francja, przez cały sezon, www.les-subs.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz