sobota, 21 kwietnia 2007

O nas

Ośrodek Działań Artystycznych "GALERIA OFF"

Wprowadzenie

Projekt powołania OSW jest konsekwencją dziesięcioletnich doświadczeń w prowadzeniu międzynarodowych projektów artystycznych. W sierpniu 1995 roku odbyło się pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Artystyczne TRANSLACJE. Przez pięć lat - do końca XX wieku przez Piotrków przewinęło się ponad 200 artystów z całego świata. Powstała unikalna kolekcja Sztuki Końca Wieku, która dotąd nie ma miejsca na ekspozycję. Kolekcja, która może stać się ważnym elementem definiującym miasto.

Od maja 1999 roku, co rok odbywa się Międzynarodowy Festiwal sztuki Akcji INTERAKCJE. W ciągu siedmiu lat w festiwalu wzięło udział ponad 150 artystów z 40 krajów z Europy, Ameryki, Azji. Wystąpili artyści z Japonii, Francji, Nowej Zelandii, Anglii, Kanady, USA, Izraela, Meksyku, Indii ... prezentując całą skalę współczesnego rozumienia świata przez sztukę, różnorodność kultur, tradycji. Na kolejnych pokazach pojawili się artyści najwybitniejsi, o światowej renomie. Festiwal dorobił się własnej niezwykle chłonnej publiczności żywo reagującej na sztukę. Piotrków stał się niezwykłym miejscem, w którym realizują się artyści w interakcji z widzami. To, że festiwal odbywa się co roku w tym samym czasie, pogłębia niezwykłą atmosferę wzajemnych kontaktów między artystami i między artystami a publicznością. Festiwal wychował także bardzo liczną grupę wolontariuszy, dla których INTERAKCJE są szkołą otwartości, tolerancji, wrażliwości ale także umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Konsekwencją Festiwalu Sztuki Akcji INTERAKCJE było powołanie w tym roku AKADEMII SZTUK INNYCH. Akademia to projekt mający przybliżyć problematykę sztuki współczesnej zwykłym ludziom, to forma mająca uaktywnić młodzież, edukować do odbioru dzieła sztuki. W ramach Akademii odbywać się będą warsztaty prowadzone przez wybitnych artystów polskich i zagranicznych, sympozja, dyskusje. Ale Akademia powinna stać się ważnym ośrodkiem studiów nad ogólnie mówiąc sztuką - sztuką akcji. Przy Ośrodku Sztuki Współczesnej powinno powstać pismo, które będzie zamieszczać teksty o performance o charakterze bardziej naukowym, studialnym, z przypisami, opracowane naukowo ale i relacje, sylwetki artystów etc. Tak jak są studia z historii sztuki. Pismo prowadziłoby współpracę z istniejącymi na świecie publikacjami takimi jak INTER czy RESEARCH. Istnieje także możliwość współpracy z takimi ośrodkami jak UNIVERSITY of ULSTER w Belfaście gdzie wykłada uczestnik i kurator INTERAKCJI Prof. Alastair MacLennan, College of Art and Design w Halifax gdzie katedrą sztuk multimedialnych kieruje znany w Piotrkowie Prof. Bruce Barber czy LeLieu Centre an Art Actuel w Quebec. Takich umów o współpracy mogłoby być o wiele więcej. W Piotrkowie redakcja byłaby oparta o radę naukową objętą patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego lub Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Od 2003 r. w naszym mieście organizowane są Spotkania Rzeźbiarzy SKRZYŻOWANIA. Jest to inicjatywa artystów polskich i niemieckich. W spotkaniach brali udział rzeźbiarze z Polski, Niemiec, Czech, Austrii, Białorusi i Holandii. W wyniku pracy tych artystów w Piotrkowie stanęło 14 obiektów sztuki tworzonych do wybranej przestrzeni. Dalszy rozwój tego projektu wspieranego m.in. przez Ambasadę Niemiec w Polsce doprowadzi do powstania unikalnej galerii rzeźby znajdującej się funkcjonującej w przestrzeni całego miasta.

Idea ośrodka

Istotą programu Ośrodka jest ukazywanie różnorodnych dyscyplin sztuki współczesnej w procesie ich przemian, w momencie reagowania na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne we współczesnym świecie. W ramach głównego programu funkcjonowania Ośrodek prezentuje twórczość artystów polskich i zagranicznych. Pokazuje zjawiska znane i uznane oraz sztukę młodą i poszukującą. Utrzymuje kontakty i prowadzi wymianę z wieloma ośrodkami sztuki na świecie. Ważną rolę w jego programie odgrywa także działalność edukacyjna, dążenie do ożywienia środowisk odbiorców sztuki, aktywne pośredniczenie w przepływie współczesnych idei artystycznych do publiczności. Dlatego wystawom i prezentacjom towarzyszą projekty edukacyjne i integracyjne, adresowane przede wszystkim do lokalnej społeczności. W ich ramach Ośrodek jest platformą wymiany informacji na temat sztuki i jej twórców, organizuje spotkania z artystami, oraz warsztaty i zajęcia zapraszające publiczność do aktywnego uczestnictwa w projektach, m.in. w roli twórców i krytyków sztuki. Dodatkowym atutem wpływającym na jakość funkcjonowania Ośrodka byłyby otwarte studia pobytowe służące realizacjom artystycznym powstającym na miejscu.

Działalność

  • prezentacja współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk najnowszych; - edukacja kulturalna w zakresie sztuki współczesnej;

  • tworzenie kolekcji sztuki współczesnej;

  • międzynarodowa wymiana artystyczna;

  • tworzenie i rozwijanie archiwum i specjalistycznej biblioteki;

  • promocja nowych kierunków w sztuce;

  • poszukiwanie nowych form prezentacji dzieł sztuki;

  • promocja twórców sztuki współczesnej poprzez wydawnictwa wyprodukowane w mediach tradycyjnych i elektronicznych;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz